پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال 250 اسلاید

پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال 250 اسلاید

پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال 250 اسلاید

فهرست مطالب :

فصل اول:

ورود به سیستم دیجیتال

فصل دوم :

روش های جبری برای تحلیل

 و

طراحی مدارهای منطقی

فصل سوم :

خصوصیات توابع سويیچی

فصل چهارم :

مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي

که شامل :

 طراحي مدار
خرید آنلاین